Vår lokala politik | Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik

Vår lokala politik

Vår vision

Sverigedemokraterna vill skapa de bästa möjliga förutsättningarna för återskapandet av det svenska folkhemmet. Vi vill se en ansvarsfullt styrd kommun som skapar stabilitet, framtidstro och stimulans för att driftiga människor att inte bara vilja etablera sig i kommunen, utan också att stanna kvar. Vårt mål med kommunpolitiken är att värna Örnsköldsviksbornas gemensamma intressen, skapa en attraktiv stad att leva i samt att skapa en stad med ett stort hjärta, en hög grad av sympati och en vidsträckt solidaritet för medmänniskorna.

Vårt fokus ligger i första hand på den primära och grundläggande verksamheten, där vi med varsamhet och hänsyn till människors behov och miljö främst prioriterar skolan, vården, omsorgen, tryggheten samt infrastrukturen – kort sagt den kommunala kärnverksamheten. Vi vill också värna och stärka den svenska sammanhållningen, den svenska kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser därför med oro på den stora segregationen, på motsättningarna samt det stora utanförskapet av olika grupper av människor i vårt samhälle.

Övergripande mål i kommunpolitiken

Barn och unga – Örnsköldsviks framtid!
Vi ser skola och utbildning som ett av våra mest prioriterade områden. Ett av de mest grundläggande behov vi människor har är känslan av trygghet. Den kommunala barnomsorgen och skolan skall präglas av trygghet och uppmuntra människor till glädje, engagemang, vilja och mening.

Vård och omsorg med värdighet och respekt!
I Örnsköldsviks kommun skall äldreomsorgen kännetecknas av valfrihet, trygghet, respekt, ett rikt socialt liv och inflytande.

Tillväxt och arbete för ökad sysselsättning!
Vi menar att vägen bort från utanförskap och in i samhällsgemenskapen går via utbildning, arbete och sysselsättning. Kommunen behöver verka för att göra människor anställningsbara, samtidigt som man skapar kontakter mellan näringsliv och skolor, samt att kommunen erbjuder goda villkor för att locka fler företag att etablera sig i kommunen.

Hela Örnsköldsvik skall leva!
Kommunen skall ta tillvara på landsbygdens möjligheter och potential. Vi ser landsbygden som en viktig del av kommunen. Det skall vara ett ökat fokus på landsbygdsfrågor och det skall finnas en landsbygdsombudsman och en landsbygdsnämnd som har det strategiska ansvaret för att säkerställa att hela den kommunala organisationen tar tillvara på landsbygdens resurser och förbättrar dess förutsättningar.

En trygg individ- och familjeomsorg!
I Örnsköldsviks kommun ser vi familjen som samhällets grundläggande grundsten. Harmoniska familjer skapar i en högre utsträckning väl fungerande, trygga och starka individer som växer upp till mogna och ansvarsfulla personer. Vi vill även se krafttag mot hemlöshet och ökade hjälpinsatser för personer med psykiska besvär.