Budget 2019 med plan för 2020-2021 | Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik

Budget 2019 med plan för 2020-2021

Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen inför budgetfullmäktige som hålls i slutet av november.

Övergripande budgetmål 2019 och flerårsplan 2020-2022:

 • Barn och unga – Örnsköldsviks framtid!
  Vi ser skola och utbildning som ett av våra mest prioriterade områden. Ett av de mest grundläggande behov vi människor har är känslan av trygghet. Den kommunala barnomsorgen och skolan skall präglas av trygghet och uppmuntra människor till glädje, engagemang, vilja och mening.
 • Vård och omsorg med värdighet och respekt!
  I Örnsköldsviks kommun skall äldreomsorgen kännetecknas av valfrihet, trygghet, respekt, ett rikt socialt liv och inflytande.
 • Tillväxt och arbete för ökad sysselsättning!
  Vi menar att vägen bort från utanförskap och in i samhällsgemenskapen går via utbildning, arbete och sysselsättning. Kommunen behöver verka för att göra människor anställningsbara, samtidigt som man skapar kontakter mellan näringsliv och skolor, samt att kommunen erbjuder goda villkor för att locka fler företag att etablera sig i kommunen.
 • Hela Örnsköldsvik skall leva!
  Kommunen skall ta tillvara på landsbygdens möjligheter och potential. Vi ser landsbygden som en viktig del av kommunen. Det skall vara ett ökat fokus på landsbygdsfrågor och det skall finnas en landsbygdsombudsman och en landsbygdsnämnd som har det strategiska ansvaret för att säkerställa att hela den kommunala organisationen tar tillvara på landsbygdens resurser och förbättrar dess förutsättningar.
 • En trygg individ- och familjeomsorg!
  I Örnsköldsviks kommun ser vi familjen som samhällets grundläggande grundsten. Harmoniska familjer skapar i en högre utsträckning väl fungerande, trygga och starka individer som växer upp till mogna och ansvarsfulla personer. Vi vill även se krafttag mot hemlöshet och ökade hjälpinsatser för personer med psykiska besvär.

Här kan du ta del av budgetförslaget i sin helhet